?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//pD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/pD/xhtml1-transitional.pd"> 艑ֈ克斯挂R在汽R上的具体应用 - 诸暨市奥U汽车配件有限公?/title> <meta name="Keywords" content=""> <link href="/template/new20190814/lib/p_news.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="wrapper"> <div class="head"> <div class="topnav"> <div class="top"> <h2 style="font-size:12px; font-weight:300; display:inline;">诸暨市奥U汽车配件有限公?/h2> 专业生汽R油管,PU厂?余姚铁gQ?/div> <div class="top1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> | <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml">XML</a> | <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.commercial-collection-agency.net','艑ֈ克斯挂R在汽R上的具体应用 - 诸暨市奥U汽车配件有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/23183/stat/"></script> </div> </div> <div class="topn"> <div class="logo"><img src="/uploads/logo/20170817025850.png"alt="诸暨市奥U汽车配件有限公? title="诸暨市奥U汽车配件有限公?/></div> <div class="top_cr"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj = document.getElementsByName("nest"); if (obj != null) { var i; for (i = 0; i < obj.length; i++) { if (obj[i].checked) { t = obj[i].value; } } } if (t == "2") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target = "_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action = "/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target = "" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/search/" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="30" class="cpkey" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="submit" value="搜烦" class="button" /> </form> </div> </div> </div> <!----------------tubu-----------------------------------------> <div class="clear"></div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/" class="current">|站首页</a></li> <li><a href="/about/">走进我们</a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a href="/newsupply">最C?/a></li> <li><a href="/about/about2.html">公司实景</a></li> <li><a href="/about/about3.html">客户案例</a></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner 开?--> <div style="width:100%; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190814025500.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190814025508.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190814025515.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="100%" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <!-- banner l束 --> <div class="center"> <div class="cen"> <div class="pro"> <div class="pro-title"> </div> <div class="proclass"> <ul> <li style="margin-top:1px"><a href="/nlg/" title="龙?>龙?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/qcpug/" title="汽RPU?>汽RPU?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/ccg1/" title="吹尘?>吹尘?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/ccq/" title="吹尘?>吹尘?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/gcg/" title="挂R?>挂R?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/hyqtjl-/" title="黄a枪头pȝ ">黄a枪头pȝ </a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/dxg/" title="挂R늺?>挂R늺?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/ccg/" title="刹R?>刹R?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/szg/" title="耐寒树脂?>耐寒树脂?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/scszg/" title="双层树脂?>双层树脂?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/jsgg/" title="丑֍~管">丑֍~管</a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/cyg/" title="柴a?>柴a?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/xstljt/" title="新式天龙接头">新式天龙接头</a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/nlgsjt/" title="龙三件套">龙三件套</a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/awkcjl-/" title="奥威快插pȝ ">奥威快插pȝ </a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/kj11/" title="快接">快接</a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/hdqt1/" title="换挡球头">换挡球头</a></li> </ul> </div> <div class="con1"> <div class="title01"><span><a href="/contact/"><img src="/template/new20190814/images/wanlin_18.jpg"></a></span>联系我们</div> <div class="tit03"> <ul> <p>电话Q?57587653761 057587553761</p> <p>传真Q?/p> <p>邮箱Q?a href="mailto:376500012@qq.com">376500012@qq.com</a></p> <p>|址: <a href="http://www.commercial-collection-agency.net" rel="nofollow">www.commercial-collection-agency.net</a></p> <p>地址Q诸暨市华佳路与金三路交叉口Q双q大厦)</p> </ul> </div> </div> </div> <!----------------fenlei-----------------------------------------> <div class="about"> <div class="title01"><span>您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/news/">新闻信息</a> > 详细内容</span>新闻详情</div> <div class="clear"></div> <div class="about_down"><div class="tit05_m"> <div class="innerbox"> <div id="newscontent"> <div class="newstitle"><h1 style="font-size:18px;">艑ֈ克斯挂R在汽R上的具体应用</h1></div> <div class="info">来源Q?a href='http://www.commercial-collection-agency.net/news/426.html'>http://www.commercial-collection-agency.net/news/426.html</a>    发布旉 : 2020-03-04/div> <div id="con" class="con"> <a href="http://www.commercial-collection-agency.net/gcg/" target="_blank">挂R?/a>是汽车当中一U小型的<a href="http://www.commercial-collection-agency.net/supply/346.html" target="_blank">配g</a>Q也是我们厂家主要进行生产的Q但是很多h都对于这ƾ品究竟用在什么位|,在连接的时候是什么样的,q不是非常的了解Q在今天的时间里面,我们和大家详细的讲解一下,<a target="_blank" href="http://www.commercial-collection-agency.net/news/426.html"><a href="http://www.commercial-collection-agency.net/supply/225.html" target="_blank">艑ֈ克斯</a>挂R在汽R上的具体应用</a>?br />  艑ֈ克斯挂R的应用范围是比较广泛的。应该品也叫做龙挂这块,他们是采用尼龙这U优良的材质q行加工制作的,龙材质本n有非常高的优点Q比如说他们的密度高Q用这U材质制作成型的产品Q他们的抗磨损性能和内有无性能都是非常的良好的Q而且在制作的q程当中那笔非常的光滑,I气d也较,排气pȝ排气的时间较短,气质响应速度比较快,所以说在用的q程当中他们的压力损耗更加的,而且固定比较方便Q同时在使用的过E当中震动无噪音Q这也就是ؓ何这ƾ品用范围较q泛的一个主要的原因了。在汽Rq行安装的过E当中确定长度的情况Q只要进行简单的q接可以了Q在对底盘Rl装的过E当中,于a路和气\q行改制h也是比较单方便的?br /> <p>  艑ֈ克斯挂R的更换是非常简单方便的Q只要您在这一斚w更换q一ơ,那么再次的更换,qҎ说非常的单了Q您汽R当中备有q种产品吗?如果你需要长旉q行行R的话Q我们徏议您q是购买一ƾ品放在您的汽车当中?</p> <p> <img src="http://jincheng82.xm64.host.35.com/uploads/news/20200304101432.jpg" /> </p> </div> <p><div>上一?<a href="427.html">金汉斯pu防渗透性能?/a></div> <div>下一?<a href="425.html">汽R油管质量要求严格</a></div> </p> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e6%8c%82%e8%bd%a6%e7%ae%a1'>挂R?/a>,</div> <div class="bzone"> <h2 class="title03">相关信息</h2> <div class="news_list"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td><a href="/news/431.html">艑ֈ克斯挂R拉自?/a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/426.html">艑ֈ克斯挂R在汽R上的具体应用</a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/421.html">艑ֈ克斯挂R性能的相关介l?/a></td> </tr> <tr> <td><a href="/news/416.html">艑ֈ克斯挂R的质量有保?/a></td> </tr> </table> </div> <h2 class="title03">相关产品</h2> <div class="c_product_b"> <table><tr><td> <div> <h2><a href="/supply/58.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23183/201911061657543542318329968.jpg?path=www.commercial-collection-agency.net/uploads/cp/201911061657543542318329968.jpg" alt="原厂挂R? title="原厂挂R? width="160" height="130" /></a></h2> <h3><a href="/supply/58.html">原厂挂R?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/54.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23183/201908151500546382318353081.jpg?path=www.commercial-collection-agency.net/uploads/cp/201908151500546382318353081.jpg" alt="汽R挂R? title="汽R挂R? width="160" height="130" /></a></h2> <h3><a href="/supply/54.html">汽R挂R?/a></h3> </div> <div> <h2><a href="/supply/5.html"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23183/201908151500333412318361354.jpg?path=www.commercial-collection-agency.net/uploads/cp/201908151500333412318361354.jpg" alt="龙挂R? title="龙挂R? width="160" height="130" /></a></h2> <h3><a href="/supply/5.html">龙挂R?/a></h3> </div> </td></tr></table> </div> </div> </div> </div> </div></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="foot"> <div class="footer"> <a href="/" title="公司首页" rel="nofollow">公司首页</a>| <a href="/about/" title="走近我们" rel="nofollow">走近我们</a>| <a href="/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a>| <a href="/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/contact/" title="联系方式" rel="nofollow">联系方式</a>| <a href="/4g/" title="手机|站">手机|站</a>| <a href="" rel="nofollow">q回剙</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-02-07/"></script> <a target="_blank"></a> </div> <div class="copyright"> Copyright© www.commercial-collection-agency.net(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 诸暨市奥U汽车配件有限公司是专业? <a href="http://www.commercial-collection-agency.net" target="_blank">余姚铁g</a>, <a href="http://www.commercial-collection-agency.net/supply/" target="_blank">PU厂?/a>? <a href="http://www.commercial-collection-agency.net/news/" target="_blank">汽R油管</a>生厂家,Ƣ迎来电咨询! <br /> 电话Q?57587653761 057587553761    地址Q诸暨市华佳路与金三路交叉口Q双q大厦)<br /> <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> </div><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255957521'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255957521%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </div> </div> <script type="text/javascript" src="im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.commercial-collection-agency.net/">ʯƱ-</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>