?!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//pD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/pD/xhtml1-transitional.pd"> PU厂?批发,零售) - 诸暨市奥U汽车配件有限公?/title> <meta name="Keywords" content="PU厂?> <meta name="Description" content="Z详细介绍PU厂?q销江苏Q山东,江)产品内容,包括PU厂家的用途、型受范围、图片等,在这里你可以得知所有PU厂家新M及最新的市场PU厂家h?咨询电话:057587653761 057587553761"> <link href="/template/new20190814/lib/p_product.css" type="text/css" rel="stylesheet" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <div id="wrapper"> <div class="head"> <div class="topnav"> <div class="top"> <h2 style="font-size:12px; font-weight:300; display:inline;">诸暨市奥U汽车配件有限公?/h2> 专业生汽R油管,PU厂?余姚铁gQ?/div> <div class="top1"> <a href="/weibo/" target="_blank">企业微博</a> | <a href="/sitemap.html" title="|站地图">|站地图</a> | <a href="/sitemap.xml">XML</a> | <a><span style="cursor:hand" onclick="window.external.addfavorite('http://www.commercial-collection-agency.net','PU厂?批发,零售) - 诸暨市奥U汽车配件有限公?)">收藏本站</span></a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/23183/stat/"></script> </div> </div> <div class="topn"> <div class="logo"><img src="/uploads/logo/20170817025850.png"alt="诸暨市奥U汽车配件有限公? title="诸暨市奥U汽车配件有限公?/></div> <div class="top_cr"> <SCRIPT language=javascript> function Seach() { var obj; obj = document.getElementsByName("nest"); if (obj != null) { var i; for (i = 0; i < obj.length; i++) { if (obj[i].checked) { t = obj[i].value; } } } if (t == "2") { document.getElementById("formSeach").action = "http://www.yiyeso.net/s.asp"; document.getElementById("formSeach").target = "_blank" } else { document.getElementById("formSeach").action = "/seach/index.aspx"; document.getElementById("formSeach").target = "" } } </SCRIPT> <form name="formSeach" id="formSeach" action="/search/" onsubmit="Seach()"> <input type="text" name="k" size="30" class="cpkey" /> 站内 <input type="radio" name="nest" value="1" checked="CHECKED" /> 站外 <input type="radio" name="nest" value="2" /> <input type="submit" value="搜烦" class="button" /> </form> </div> </div> </div> <!----------------tubu-----------------------------------------> <div class="clear"></div> <div class="menu"> <ul> <li><a href="/" class="current">|站首页</a></li> <li><a href="/about/">走进我们</a></li> <li><a href="/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/supply/">产品中心</a></li> <li><a href="/newsupply">最C?/a></li> <li><a href="/about/about2.html">公司实景</a></li> <li><a href="/about/about3.html">客户案例</a></li> <li><a href="/contact/">联系我们</a></li> </ul> </div> <!-- banner 开?--> <div style="width:100%; overflow:hidden;"> <script type="text/javascript"> var picarr=new Array(); var imgLink=new Array(); var adNum=0; picarr[1] = "/uploads/link/20190814025500.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/20190814025508.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/20190814025515.jpg"; var imgPre=new Array(); var j=0; for (i=1;i<=3;i++) { if( (picarr[i]!="") && (imgLink[i]!="") ) { j++; } else { break; } } function playTran(){ if (document.all) imgInit.filters.revealTrans.play(); } var key=0; function nextAd(){ if(adNum<j)adNum++ ; else adNum=1; if( key==0 ){ key=1; } else if (document.all){ imgInit.filters.revealTrans.Transition=23; imgInit.filters.revealTrans.apply(); playTran(); } document.images.imgInit.src=picarr[adNum]; theTimer=setTimeout("nextAd()", 4000); } function goUrl(){ jumpUrl=imgLink[adNum]; jumpTarget='_blank'; if (jumpUrl != ''){ if (jumpTarget != '') window.open(jumpUrl,jumpTarget); else location.href=jumpUrl; } } document.write ('<IMG style="FILTER: revealTrans(duration=2,transition=18)" height="100%" width="100%" border=0 name=imgInit src="">') nextAd() </script> </div> <!-- banner l束 --> <div class="center"> <div class="cen"> <div class="pro"> <div class="pro-title"> </div> <div class="proclass"> <ul> <li style="margin-top:1px"><a href="/nlg/" title="龙?>龙?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/qcpug/" title="汽RPU?>汽RPU?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/ccg1/" title="吹尘?>吹尘?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/ccq/" title="吹尘?>吹尘?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/gcg/" title="挂R?>挂R?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/hyqtjl-/" title="黄a枪头pȝ ">黄a枪头pȝ </a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/dxg/" title="挂R늺?>挂R늺?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/ccg/" title="刹R?>刹R?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/szg/" title="耐寒树脂?>耐寒树脂?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/scszg/" title="双层树脂?>双层树脂?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/jsgg/" title="丑֍~管">丑֍~管</a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/cyg/" title="柴a?>柴a?/a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/xstljt/" title="新式天龙接头">新式天龙接头</a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/nlgsjt/" title="龙三件套">龙三件套</a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/awkcjl-/" title="奥威快插pȝ ">奥威快插pȝ </a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/kj11/" title="快接">快接</a></li> <li style="margin-top:1px"><a href="/hdqt1/" title="换挡球头">换挡球头</a></li> </ul> </div> <div class="con1"> <div class="title01"><span><a href="/contact/"><img src="/template/new20190814/images/wanlin_18.jpg"></a></span>联系我们</div> <div class="tit03"> <ul> <p>电话Q?57587653761 057587553761</p> <p>传真Q?/p> <p>邮箱Q?a href="mailto:376500012@qq.com">376500012@qq.com</a></p> <p>|址: <a href="http://www.commercial-collection-agency.net" rel="nofollow">www.commercial-collection-agency.net</a></p> <p>地址Q诸暨市华佳路与金三路交叉口Q双q大厦)</p> </ul> </div> </div> </div> <!----------------fenlei-----------------------------------------> <div class="about"> <div class="title01"><span>您现在的位置:<a href="/">首页</a> > <a href="/supply/">供应产品</a> > <a href="/qcpug/">汽RPU?/a> > <a href="/supply/53.html">PU厂?/a></span>产品详情</div> <div class="clear"></div> <div class="about_down"><div class="tit05_m"> <div class="rightboxn"> <h1>PU厂?/h1> <div class="container"> <div class="pro_m"> <div class="pro_b"> <div class="pro_t"> <div class="prdetail_c"> <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style=" padding:1px; margin-bottom:12px; border:1px solid #dbdbdb;"> <tr> <td width="170" align="center" valign="top" style="padding:0px 10px; border-right:1px solid #dbdbdb;"> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23183/201908152144222992318326839.jpg?path=www.commercial-collection-agency.net/uploads/cp/201908152144222992318326839.jpg" width="230" height="230" border="0"/></td> <td valign="top"> <div class="proct_bg1"> <table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"> <tr> <th width="20%">产品名称Q?/th> <td>PU厂?/td> </tr> </table> </div> </td> </tr> </table> </div> <div class="clear"></div> <blockquote id=subpro0> <div class="content"> <div class="clear"></div> <h2><p><span>详细说明</span></p></h2> <div class="ovflow"><P><p> <br />         PU已l更多的应用在我们生zMQ工作中的选择是牙轮dQ它的用不仅方便而且更加的耐用Q那么我们就一h了解一下ؓ什么它受h们的喜爱吧,以下是我们牙轮钻头厂家给大家q行的分析?nbsp;<br />     胶管在内部压力的作用下会膨胀或收~,h意以充的长度来q行配管。胶在使用时注意避免受到冲击,挤压QR辆或重物过。如接触金属Q墙壁的角Q胶的性能Q故而请在小弯曲半径以上使用Q如说明书未列出胶管的小弯曲半径Q请咨询我们。装配胶时Q请注意不要在靠q连?a href="http://www.commercial-collection-agency.net/supply/346.html" target="_blank">配g</a>处过度弯Ԍ避免早v破损。拐角或其他菱状物体时请用缓冲材料,保护器具Q耐久性极易受到环境温度,体温度Q流体物质的影响Q请Ҏ温度Q流体来选择使用。请储存于阴凉,通风的地方,应避免阳光直或长期堆放在潮湿的地方Q由于用的体的特D性,可能会胶管的材质快速硬化,膨胀。故而避免胶在高用上限用,对于输送毒性特别强的药品,高浓度的酸,q体Ӟ请事前咨询本公司Q以免出现意外。胶用时的注意事?在小弯曲半径下用,会降低胶管的性能Q羃短其使用寿命Q以免胶在拖拉Q弯Ԍ震动时受C実?使用在有震动或受冲击的机器时,请勿在工作压力的上限使用.误L隔开机器发热的位,h意避免胶受到锐器的损伤Q在剪切钢丝时Q请心不要被切口的钢丝伤到w体?br />    好了以上是我们<b><a href="http://www.commercial-collection-agency.net/" target="_blank" style="font-weight:bold">PU厂?/a></b>的技术h员的一个简单介l,Ҏ了解我们的品是不是有了一定的帮助呢,如果你还想了解的更多的话Q欢q您随时拨打我们的热U电话进行咨询,我们会给您进行耐心的讲解?</p> <p> <img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23183/201908152144222992318326839.jpg" /> </p></P><span id="nestremark"></span> <p>上一个:<a href="/supply/250.html">龙接头配?/a>    下一个:<a href="/supply/96.html">接头</a></p> </div> <div class="tag">相关标签Q?a href='/key.aspx?k=%e6%b1%bd%e8%bd%a6PU%e7%ae%a1'>汽RPU?/a>,<a href='/key.aspx?k=PU%e7%ae%a1%e5%8e%82%e5%ae%b6'>PU厂?/a>,</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.commercial-collection-agency.net/supply/53.html'>http://www.commercial-collection-agency.net/supply/53.html</a></div> <div class="tag">旉:2015-08-22 00:00:00</div> <div class="tag">来源Q?a href='http://www.commercial-collection-agency.net/supply/53.html'>http://www.commercial-collection-agency.net/supply/53.html</a></div> <div class="tag">旉Q?015-08-22 00:00:00</div> </div> </blockquote> <div class="comment"> <h2>相关新闻</h2> <div style="margin:13px 0 0;"></div> <div class="comment_list"> <ul> <li><a href="/news/429.html">pu厂家品在汽R上的应用以及特点</a></li> <li><a href="/news/424.html">pu厂家介lpu的Ҏ有哪些</a></li> <li><a href="/news/419.html">pu厂家介lpu在哪些地方有应?/a></li> <li><a href="/news/414.html">pu厂家介l食品软管的要求是什?/a></li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <h2>相关产品</h2> <div style="margin:13px 0 0;"></div> <div class="prob_list"> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/53.html" target=""><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23183/201908152144222992318326839.jpg?path=www.commercial-collection-agency.net/uploads/cp/201908152144222992318326839.jpg" alt="PU厂? title="PU厂? onload="imgZoomer(this,120,120)" width="120" height="120" border="0"/></a></h2><p><a href="/supply/53.html" target="">PU厂?/a></p></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/3.html" target=""><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23183/201908151459090592318318865.jpg?path=www.commercial-collection-agency.net/uploads/cp/201908151459090592318318865.jpg" alt="汽RPU? title="汽RPU? onload="imgZoomer(this,120,120)" width="120" height="120" border="0"/></a></h2><p><a href="/supply/3.html" target="">汽RPU?/a></p></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/232.html" target=""><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23183/201908151620525222318321193.jpg?path=www.commercial-collection-agency.net/uploads/cp/201908151620525222318321193.jpg" alt="汽Rpu软管" title="汽Rpu软管" onload="imgZoomer(this,120,120)" width="120" height="120" border="0"/></a></h2><p><a href="/supply/232.html" target="">汽Rpu软管</a></p></div> <div class="cn2"><h2><a href="/supply/225.html" target=""><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/23183/201908152146432202318397028.jpg?path=www.commercial-collection-agency.net/uploads/cp/201908152146432202318397028.jpg" alt="艑ֈ克斯" title="艑ֈ克斯" onload="imgZoomer(this,120,120)" width="120" height="120" border="0"/></a></h2><p><a href="/supply/225.html" target="">艑ֈ克斯</a></p></div> <h6 class="clear"></h6> <h6 class="clear"></h6> </div> </div> </div> </div> </div> <div> </div> </div> </div> </div></div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div id="foot"> <div class="footer"> <a href="/" title="公司首页" rel="nofollow">公司首页</a>| <a href="/about/" title="走近我们" rel="nofollow">走近我们</a>| <a href="/supply/" title="产品中心" rel="nofollow">产品中心</a>| <a href="/news/" title="新闻资讯" rel="nofollow">新闻资讯</a>| <a href="/contact/" title="联系方式" rel="nofollow">联系方式</a>| <a href="/4g/" title="手机|站">手机|站</a>| <a href="" rel="nofollow">q回剙</a> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2015-02-07/"></script> <a target="_blank"></a> </div> <div class="copyright"> Copyright© www.commercial-collection-agency.net(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>) 诸暨市奥U汽车配件有限公司是专业? <a href="http://www.commercial-collection-agency.net" target="_blank">余姚铁g</a>, <a href="http://www.commercial-collection-agency.net/supply/" target="_blank">PU厂?/a>? <a href="http://www.commercial-collection-agency.net/news/" target="_blank">汽R油管</a>生厂家,Ƣ迎来电咨询! <br /> 电话Q?57587653761 057587553761    地址Q诸暨市华佳路与金三路交叉口Q双q大厦)<br /> <div class="cityspread"> <strong>热门城市推广: </strong> </div><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1255957521'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1255957521%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script> </div> </div> <script type="text/javascript" src="im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="im/js/ImJS.js"></script> </div> <a href="http://www.commercial-collection-agency.net/">ʯƱ-</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>